Vi vill gärna dela med oss av vår erfarenhet om ljus som vi har samlat på oss under vår över 50-åriga historia, inte bara av säkerhetsskäl utan även för att man ska få ut så mycket av ljusen som möjligt. Vi vill ta med i beaktning att våra tips & råd kan skilja sig från andra leverantörer.

När folk i allmänhet pratar om ljus säger man oftast stearinljus utan man riktigt vet sammansättningen på ljuset, d v s om ljuset är ett stearinljus, paraffinljus eller kompositionsljus. Vilket material man har i ljuset kan vara avgörande hur ljuset ska hanteras.

- Veken: Vekar tillverkas av bomull som bl.a prepareras med borsyra, salmiak (Ammoniumklorid) och fosfater. Utan preparering hade bomullen brunnit alltför snabbt och dessutom rykt. Vekens flätning gör att veken böjer sig från lågan och förbränns. OBS! att veken böjer sig är väldigt viktigt för ljuset brinnegenskaper & säkerhet.

- Stearinljus: Bestämd smältpunkt 56 grader, framställt ur vegetabiliskt och animaliskt fett Tillverkning: Gjutning (går ej att stöpa eller att pressa)

- Paraffinljus: Obestämd smältpunkt, restprodukt från olja Tillverkning: Pressa ljusen är vanligast tex värmeljus, stöpning, men även gjutning förekommer

- Kompositionsljus: Blandning av både stearin och paraffin Tillverkning: Samma som paraffinljus (max 70% stearin)

Fördelar stearinljus av 100% stearin

- Ett stearinljus blir inte krokigt när det utsätts för höga temperaturer så som sol och värme. Dess höga smältpunkt förhindrar detta.

- Det är en miljöprodukt - en förnyelsebar råvara.

- Sotar betydligt mindre än andra ljus då det inte innehåller paraffin (d v s olja).

- Brinner med stor och klar låga.

- Bättre brinnegenskaper än andra ljus, då man bland annat har anpassat veken efter respektive ljus storlek.

- Eventuellt spill från ljuset (tex på en linneduk) försvinner efter tvätt vid 60 grader (gäller ofärgade ljus)

- Vid släckning av stearinljus förekommer det ingen efterglöd eller rök.

Hantering

- Kontrollera att veken är cirka 10 mm innan du tänder ljuset första gången. Om veken är längre - klipp av den.

- Veken ska alltid vara böjd när ljuset brinner. Om den inte böjt sig efter ca 10 minuter kan du putta veken lite åt sidan, så böjer den sig snart (veken är impregnerad för att den ska böja sig så att ljusets brinnegenskaper uppnås)


Fel

Rätt


- Ett tänt ljus ska brinna minst 30 minuter innan man släcker. Beroende på tjocklek upp till 1 timme.

- Bryt inte av veken när du tänder ljuset för andra gången. OBS! Veken ska vara böjd (annars kan det uppstå en sotmussla - ifall det uppstår ta bort den och börja om från början. På tjocka ljus kan veken också få svårt att återhämta sig och förlorar därmed sin uppsugningsförmåga och ljuset börjar då att rinna.

- Placera inte ljusen för nära varandra, 5 till 15 cm är lagom beroende på ljusens tjocklek samt ljusmaterial. Regeln är: ju tjockare ljus, desto större avstånd. Felplacering kan medföra att ljuset rinner kraftigt.

- Tänk på att ljusen alltid ska placeras på ett eldfast underlag.

- Utsätt inte ljusen för drag eller varmluft som element och öppna spisar. Ljusen kan välta eller rinna och brinna oroligt.

- Ljus i lyktor behöver god syretillförsel, både uppifrån och nedifrån. Gäller framför allt stearinljus som kräver mer syre. Det blir annars lätt turbulens av kall och varmluft så att ljusen brinner oroligt. Även kyla kan påverka ljusets brinnegenskaper, så att smältpunkten påverkas. OBS! Paraffinljus kan i vissa fall vara lämpligare till lyktor.

- Var noga med att inte placera ljus nära barn och husdjur

- Släck ljuset genom att blåsa ut det med handen bakom. Stearinljus varken glöder eller ryker efter släckning. Ljussläckare kan göra mer skada än nytta på stearinljus, med knäckta vekar som följd. OBS! Använd gärna ljussläckare till paraffinljus då dessa har en tendens att både glöda och ryka efter släckning.

- Sist men inte minst- Peta inte mer än nödvändigt på ljusen!

Tips

- Ljus kan i princip förvaras hur länge som helst, undvik kyla och sol. En del ljus kan börja härskna och börja lukta efter lång tid, men är ändå fullt användbara.

- Om ljuset av någon anledning har runnit, ta bort stearin/paraffin först när det har stelnat. Om det är paraffin kan det först underlätta att lägga duken i frysen. Läskpapper kan behövas för att få bort resten, då duken brukar suga till sig paraffin. (Ren stearin går som sagt bort vid tvätt 60 grader.)

- Ofta kan det vara svårt att hitta ljus/stakar som passar, använd naturens material såsom sand - sten, trä , snäckor etc. att dekorera med eller att fylla en tex en glas/keramik kruka. Det är bara fantasin som sätter gränserna.

- Oasis kan med fördel användas som utfyllnad, sedan är det bara att dekorera ovansidan efter smak. Tänk på brandrisken!

- Kattsand som bildar klumpar, kan användas på samma sätt som oasis. När ljusen står stabilt i kattsanden, fyll på med vatten tills ljuset har “gjutets” fast. Du har sedan en ljusstake och det är bara att dekorera ovansidan.